5800 Плевен, ул. „Цар Борис III“ 2 Рецепция: +359 878440001, +359 64805005, +359 64801097

Забележителности в град Плевен

12 сеп.

Регионален исторически музей – Плевен

Регионален исторически музей – Плевен
Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 40-то място в него. Представлява научен и културно-просветен институт, който е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Община Плевен. По профил музеят е общоисторически с природонаучен отдел. Разполага със следните отдели и звена:  Археология, История на България ХV – ХІХ в., Нова и най-нова история, Етнография, Природа, фондове и научен архив, връзки с обществеността, ателие за реставрация и консервация, фотолаборатория, библиотека. Музеят се помещава във внушителна сграда, която е от края на деветнадесети век.
Адрес: ул. „Стоян Заимов“ № 3
E-mail: plevenmuseum@dir.bg
Website: http://www.plevenmuseum.dir.bg/index.htm