GMT 07:24
CET 08:24
Pleven 09:24

Language
English

Хотел РОСТОВ ****
5800 Плевен, ул. "Цар Борис III" 2
тел.: +359 64 805005, факс: +359 64 801517

Рецепция
телефон (064) 805005, 801095, 801096, 801097; (087) 8 44 00 01
факс (064) 801517
e-mail: hotel@rostov.bg

 


Прокурист

г-н Красимир Георгиев
телефон (064) 801220
телефон (087) 8 44 64 64
e-mail: georgiev@rostov.bg

Счетоводство
Главен счетоводител
г-жа Емилия Петрова
телефон (064) 801097
телефон (087) 8 44 64 57
e-mail: petrova@rostov.bg

Технолог по храненето
г-жа Димитрина Костова
телефон (064) 801097
телефон (087) 8 44 64 56

Управител хотелска част
г-ца Антоанета Асенова
телефон (064) 801097
телефон (087) 8 44 00 03
e-mail: hotel@rostov.bg

Управител ресторантска част
г-жа Виолета Илиева
телефон (064) 800971, 801097
телефон (087) 8 44 00 02
e-mail: restaurant@rostov.bg

Управител Нощен клуб
г-н Димитър Бенков
телефон (088) 4 77 77 44

Управител Казино
г-н Румен Динчев
телефон (089) 9890465

home © Copyright 2005 - KA Group / hotel Rostov | Trademark | All rights reserved. Created by it design adv.

home